Escr铆benos

Escr铆benos

Condici贸ns xerais de contrataci贸n馃Ь

INTRODUCI脫N

Este documento contractual rexer谩 as Condici贸ns Xerais de contrataci贸n de produtos ou servizos (en diante, Condici贸ns) a trav茅s do sitio web聽 tonyson.es, propiedade de JORGE 脕LVAREZ DELGADO, en diante, PRESTADOR, cuxos datos de contacto figuran tam茅n no Aviso Legal desta Web.

Estas Condici贸ns poder谩n ser modificadas en calquera momento. 脡 responsabilidade do USUARIO lelas periodicamente, xa que resultar谩n aplicable aquelas que se atopen vixente no momento de realizaci贸n de pedidos.

Os contratos non estar谩n suxeitos a formalidade algunha con excepci贸n dos supostos expresamente sinalados nos C贸digos Civil e de Comercio e nesta ou noutras leis especiais.

A aceptaci贸n deste documento conleva que o USUARIO:

 • Leu, entende e comprende o aqu铆 exposto.
 • 脡 unha persoa con capacidade suficiente para contratar.
 • Asume todas as obrigaci贸ns aqu铆 dispostas.

Estas condici贸ns ter谩n un per铆odo de validez indefinido e ser谩n aplicables a todas as contrataci贸ns realizadas a trav茅s do sitio web do PRESTADOR.

O PRESTADOR informa de que o comercio 茅 responsable e co帽ece a lexislaci贸n vixente dos pa铆ses aos que env铆a os produtos, e res茅rvase o dereito de modificar unilateralmente as condici贸ns, sen que iso poida afectar os bens ou promoci贸ns que foron adquiridos previamente 谩 modificaci贸n.

IDENTIDADE DAS PARTES CONTRATANTES

Por unha banda, o PRESTADOR dos produtos ou servizos contratados polo USUARIO 茅 JORGE 脕LVAREZ DELGADO, con domicilio social en聽 C/ EULOGIO FERN脕NDEZ, 31 BAIXO – 32300 O Barco (Ourense), NIF 44470746 Q e con tel茅fono de atenci贸n ao cliente/USUARIO 988682908.

E doutro, o USUARIO, rexistrado no sitio web mediante un nome de usuario e contrasinal, sobre os que ten responsabilidade plena de uso e custodia, e 茅 responsable da veracidade dos datos persoais facilitados ao PRESTADOR.

OBXECTO DO CONTRATO

O presente contrato ten por obxecto regular a relaci贸n contractual de compravenda nada entre o PRESTADOR e o USUARIO no momento en que este acepta durante o proceso de contrataci贸n en li帽a a casa correspondente.

A relaci贸n contractual de compravenda conleva a entrega, a cambio dun prezo determinado e publicamente exposto a trav茅s do sitio web, dun produto ou servizo concreto.

PROCEDEMENTO DE CONTRATACI脫N

O USUARIO, para poder acceder aos produtos ou servizos que ofrece o PRESTADOR, deber谩 ser maior de idade e darse de alta a trav茅s do sitio web mediante a creaci贸n dunha conta de usuario. Por iso, o USUARIO deber谩 proporcionar de maneira libre e voluntaria os datos persoais que se lle requirir谩n, os cales se tratar谩n de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 ( GDPR), relativo 谩 protecci贸n das persoas f铆sicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e 谩 libre circulaci贸n destes datos e a Lei Org谩nica 3/2018, do 5 de decembro ( LOPDGDD), relativa 谩 protecci贸n de datos de car谩cter persoal e detallada no Aviso Legal e na Pol铆tica de privacidade deste sitio web.

O USUARIO seleccionar谩 un nome de usuario e un contrasinal, compromet茅ndose a facer un uso聽 diligente dos mesmos e a non po帽elos ao dispor de terceiro, as铆 como a comunicar ao PRESTADOR a perda ou roubo dos mesmos ou o posible acceso por un terceiro non autorizado, de maneira que este proceda ao bloqueo inmediato.

Unha vez foi creada a conta de usuario, inf贸rmase de que conforme ao que esixe o artigo 27 da Lei 34/2002, de Servizo da Sociedade da Informaci贸n e do Comercio Electr贸nico ( LSSICE), o procedemento de contrataci贸n seguir谩 os seguintes pasos:

 1. Cl谩usulas xerais de contrataci贸n
 2. Env铆o de pedidos
 3. Dereito de desistencia
 4. Reclamaci贸ns
 5. Forza maior
 6. Competencia
 7. Xeneralidades da oferta
 8. Prezo e placo de validez da oferta
 9. Gastos de transporte
 10. Forma de pago, gastos e descontos
 11. Proceso de compra
 12. Garant铆as aplicables
 13. Garant铆as e devoluci贸ns
 14. Lei aplicable e xurisdici贸n

CL脕USULAS XERAIS DE CONTRATACI脫N

Salvo estipulaci贸n particular por escrito, a realizaci贸n dun pedido ao PRESTADOR supo帽er铆a a aceptaci贸n por parte do USUARIO destas condici贸ns legais. Ningunha estipulaci贸n feita polo USUARIO poder谩 diferir das do PRESTADOR se non foi expresamente aceptada por adiantado e por escrito polo PRESTADOR.

ENVO DE PEDIDOS

O PRESTADOR non enviar谩 ning煤n pedido ou activar谩 ning煤n servizo ata que comprobase que se realizou o pago.

Os env铆os de mercador铆as faranse habitualmente mediante mensaxer铆a聽 express ( GLS,聽 Seur,聽 UPS,聽 Correos Express, etc.), segundo o destino designado libremente polo USUARIO dentro da Uni贸n Europea sendo precios diferentes segundo o destino e o peso e dimensi贸ns da mercanc铆a a enviar.

As datas ou prazos de entrega estenderanse aproximadas, non constitu铆ndo o atraso incumprimento esencial. No caso de que o PRESTADOR non realizase a entrega da mercador铆a, transcorridos 30 d铆as desde a data de entrega pactada, por falta de dispo帽ibilidade do produto ou servizo, o USUARIO deber谩 ser informado e quedar谩 lexitimado para cancelar o pedido e recibir a devoluci贸n do importe total pagado sen ning煤n custo, e sen que por iso der铆vese ningunha responsabilidade por danos e prexu铆zos imputable ao PRESTADOR.

En caso de atraso inxustificado por parte do PRESTADOR respecto a a devoluci贸n do importe total, o USUARIO poder谩 reclamar que se lle pague o dobre do importe debido, sen prexu铆zo ao seu dereito de ser indemnizado polos danos e prexu铆zos sufridos no que excedan da devandita cantidade.

O prazo de entrega adoita estar comprendido entre 1 e 5 d铆as laborables, segundo a poboaci贸n de destino e a forma de pago elixida. Ent茅ndese este termo sempre que se confirmou a dispo帽ibilidade da mercador铆a e comprobado o pago completo do pedido.

O PRESTADOR non asumir谩 ningunha responsabilidade cando a entrega do produto ou servizo non chegue a realizarse, por ser os datos facilitados polo USUARIO, falsos, inexactos ou incompletos.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos ao dispor do USUARIO e leste, ou o delegado de leste, asinase o documento de recepci贸n da entrega.

No caso de que a contrataci贸n non conleve a entrega f铆sica de ning煤n produto, sen贸n unha activaci贸n duns servizos, sendo estes directamente descargados do sitio web, o PRESTADOR informar谩 previamente o USUARIO respecto ao procedemento que debe seguir para realizar esta descarga.

DEREITO DE DESISTENCIA

O USUARIO ten os mesmo dereitos e prazo para proceder a realizar a devoluci贸n e/ou reclamar os posibles vicios ou defecto que presente o produto ou servizo, tanto en modo en li帽a, como f贸ra de li帽a.

O USUARIO disp贸n dun prazo de catorce d铆as naturais, contados a partir da data de recepci贸n do produto, para a devoluci贸n do mesmo (artigo 71 da Lei 3/2014, do 27 de marzo). Salvo que a devoluci贸n real铆cese por defectos no produto, os gastos relativos ao env铆o ser谩n asumidos por parte do USUARIO. O produto deber谩 devolverse na s煤a embalaxe orixinal e en perfecto estado e, en caso de prestaci贸n dun servizo, desde o mesmo d铆a de activaci贸n e/ou descarga do mesmo.

O dereito de desistencia non poder谩 aplicarse nos seguintes casos:

 1. Se o produto non se presenta en perfectas condici贸ns.
 2. Se as embalaxes do produto non son os orixinais ou estes non se atopan en perfecto estado. A embalaxe orixinal deber谩 protexer o produto de maneira que se reciba en perfectas condici贸ns, quedando prohibido o uso de聽 precintos e cintas adhesivas aplicados directamente sobre o mesmo.
 3. Cando o produto estea aberto sen poderse demostrar que non se uso.
 4. Nas aplicaci贸ns de software que sexan directamente descargadas a trav茅s do portal ou聽 desprecintadas polo USUARIO tras a s煤a entrega f铆sica.
 5. Cando sexan produtos personalizados ou aqueles que, por raz贸ns de hixiene ou outras excepci贸ns legalmente previstas no artigo 103 da Lei 3/2014, do 27 de marzo.
 6. Na subministraci贸n de produtos cuxo prezo depende de fluctuaciones do mercado financeiro que o PRESTADOR non poida controlar e que poidan producirse durante o per铆odo de desistencia.
 7. Na subministraci贸n de produtos confeccionados conforme 谩s especificaci贸ns do usuario ou claramente personalizados.
 8. Na subministraci贸n de produtos que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.

Toda devoluci贸n deber谩 comunicarse ao PRESTADOR, solicitando un n煤mero de devoluci贸n mediante o formulario habilitado para iso, ou por correo electr贸nico a info@tonyson.es, indicando o n煤mero de factura ou pedido correspondente.

Unha vez o USUARIO recibise o n煤mero de devoluci贸n, far谩 chegar o produto ao PRESTADOR, indicando este n煤mero na carta de env铆o, cos gastos de transporte ao seu cargo, no domicilio de JORGE 脕LVAREZ DELGADO,聽 C/ EULOGIO FERN脕NDEZ, 31 BAIXO – 32300 O Barco (Ourense).

RECLAMACI脫NS

Calquera reclamaci贸n que o USUARIO considere oportuna ser谩 atendida na menor brevidade posible, pod茅ndose realizar nas seguintes direcci贸ns de contacto:

Postal: JORGE 脕LVAREZ DELGADO,聽 C/ EULOGIO FERN脕NDEZ, 31 BAIXO – 32300 O Barco (Ourense)

Tel茅fono: 988682908

Mail: info@tonyson.es

Resoluci贸n de litixios en li帽a (Online Dispute聽 Resolution)
Conforme o Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, a Comisi贸n Europea facilita unha plataforma de acceso gratu铆to para a resoluci贸n de conflitos en li帽a entre o USUARIO e o PRESTADOR, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza, mediante a intervenci贸n dun terceiro, chamado Organismo de resoluci贸n de litixios, que act煤a de intermediario entre ambos. Este organismo 茅 neutral e dialogar谩 con ambas as partes para lograr un acordo, podendo finalmente suxerir e/ou impo帽er unha soluci贸n ao conflito.
Ligaz贸n 谩 plataforma聽 ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

FORZA MAIOR

As parte non incorrer谩n en responsabilidade #ante calquera falta debida a causa maior. O cumprimento da obrigaci贸n demorarase ata o cesamento do caso de forza maior.

COMPETENCIA

O USUARIO non poder谩 ceder, transferir ou transmitir os dereitos, responsabilidades e obrigaci贸ns contratados na venda.

Se algunha estipulaci贸n destas condici贸ns fose considerada nula ou de imposible cumprimento, a validez, legalidade e cumprimento do resto non se ver谩n afectados de ningunha maneira, nin sufrir谩n modificaci贸n de ning煤n modo.

O USUARIO declara ler, co帽ecer e aceptar as presentes Condici贸ns en toda a s煤a extensi贸n.

XENERALIDADES DA OFERTA

Todas as vendas e entregas efectuadas polo PRESTADOR entenderanse sometidas 谩s presentes Condici贸ns.

Ningunha modificaci贸n, alteraci贸n ou pacto contrario 谩 Proposta Comercial de JORGE 脕LVAREZ DELGADO ou ao aqu铆 estipulado, ter谩 efecto, salvo pacto expreso por escrito asinado polo PRESTADOR, neste caso, estes pactos particulares prevalecer谩n.

Dados os continuos avances t茅cnicos e melloras dos produtos, o PRESTADOR se reserva a facultade de modificar as s煤as especificaci贸ns respecto da informaci贸n facilitada na s煤a publicidade, ata que non afecte o valor dos produtos ofrecidos. Estas modificaci贸ns ter谩n as铆 mesmo validez no caso de que, por calquera causa, v铆sese afectada a posibilidade de subministraci贸n dos produtos ofrecidos.

PREZO E PRAZO DE VALIDEZ DA OFERTA

Os prezos que se indican respecto de cada produto incl煤en o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE/IVE) ou outros impostos que puidesen ser aplicables. Estes prezos, a menos que se indique expresamente o contrario, non incl煤en os gastos de env铆o, manipulaci贸n, envoltorio, seguro de env铆o ou calquera outros servizos adicionais e anexos ao produto ou servizo adquirido.

Os prezos aplicables a cada produto son os publicados no sitio web e expresaranse na moeda EURO. O USUARIO asume que a valoraci贸n econ贸mica dalg煤ns dos produtos poder谩 variar en tempo real.

Antes de realizar a compra poder谩 comprobar en li帽a todos os detalles do orzamento: artigos, cantidades, prezo, dispo帽ibilidade, gastos de transporte, cargos, descontos, impostos e o total da compra. Os prezos poden cambiar diariamente mentres non se realice o pedido.

Unha vez realizado o pedido, os prezos manteranse tanto se hai dispo帽ibilidade de produtos coma se non.

Todo pago realizado ao PRESTADOR conleva a emisi贸n dunha factura a nome do USUARIO rexistrado ou da raz贸n social que este informase no momento de realizar o pedido. Esta factura enviarase xunto co produto adquirido, as铆 como en PDF 谩 direcci贸n de correo electr贸nico proporcionada polo USUARIO.

Para calquera informaci贸n sobre o pedido, o USUARIO poder谩 contactar a trav茅s do tel茅fono de atenci贸n ao cliente do PRESTADOR 988682908 ou v铆a correo electr贸nico 谩 direcci贸n info@tonyson.es

GASTOS DE TRANSPORTE

Os prezos non incl煤en gastos de env铆o ou comunicaci贸n, nin de instalaci贸n ou descarga, ou prestaci贸ns complementarias, salvo pacto expreso por escrito en contrario.

P贸rtelos calcularanse no momento de gardar a cesta ou orzamento, xa que se calculan polo peso dos produtos e pola direcci贸n de entrega.

FORMAS DE PAGO, CARGOS E DESCONTOS

O PRESTADOR posibilita as seguintes formas para efectuar o pago dun pedido:

 • Tarxeta de cr茅dito/d茅bito. Non se aplicar谩n nin descontos nin cargos.
 • Bizum. Non se aplicar谩n nin descontos nin cargos.
 • Tranferencia bancaria.
 • Contra reembolso. Aplicarase un cargo de 4鈧 en concepto de comisi贸n de cobranza.
 • Pay Pal.

Medidas de seguridade

O sitio web utiliza t茅cnicas de seguridade da informaci贸n xeralmente aceptadas na industrial, tales como firewalls, procedemento de control de acceso e mecanismo聽 criptogr谩ficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizados aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obte帽a datos para efecto d ela correspondente autenticaci贸n dos controis de acceso.

O PRESTADOR comprom茅tese a non permitir ningunha transacci贸n que sexa ou sexa considerada ilegal polas marcas de tarxetas de cr茅dito ou o banco聽 adquirente, que poida ou te帽a o potencial de danar a boa vontade dos mesmo ou influ铆r de maneira negativa neles.

As seguintes actividades est谩n prohibidas en virtude dos programas das marcas de tarxetas: a venda ou oferta dun produto ou servizo que non cumpra con todas as leis aplicables ao Comprador, Banco Emisor, Comerciante ou Titular da tarxeta ou tarxetas.

PROCESO DE COMPRA

Calquera produto do noso cat谩logo p贸dese engadir 谩 cesta. Nesta, s贸 observaranse os artigos, a cantidade , o prezo e o importe total. Unha vez gardada a cesta procederase a calcular os impostos, cargos e descontos segundo os datos de pago e de env铆o introducidos.

As cestas non te帽en ningunha vinculaci贸n administrativa, s贸 茅 un apartado onde se pode simular un orzamento sen ning煤n compromiso por ambas as partes.

Desde a cesta p贸dese facer un pedido seguindo os pasos seguintes para a s煤a correcta formalizaci贸n:

 1. Comprobaci贸n dos datos de facturaci贸n
 2. Comprobaci贸n da direcci贸n de env铆o
 3. Selecci贸n da forma de pago
 4. Realizar o pedido (comprar)

Unha vez procesado o pedido, o sistema env铆a instantaneamente un correo electr贸nico ao departamento de xesti贸n do PRESTADOR e outro ao correo do USUARIO confirmando a realizaci贸n do pedido.

Nun m谩ximo de 24 horas, en d铆as laborables, enviarase un correo electr贸nico ao USUARIO confirmando o estado do pedido e a data de env铆o e/ou entrega aproximada.

GARANT脥AS APLICABLES

Todos os produtos ofrecidos a trav茅s do sitio web son completamente orixinais, salvo que se indique o contrario na s煤a descrici贸n. Todos te帽en un per铆odo de garant铆a de dous anos, conforme aos criterios e condici贸ns descritos no Real Decreto Lexislativo 1/2017, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.

GARANT脥AS E DEVOLUCI脫NS

A garant铆a dos produtos ofrecidos responder谩 aos seguintes artigos baseados no Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias:

Artigo 114. Principios xerais.

O vendedor est谩 obrigado a entregar ao consumidor e usuario produtos que sexan conformes co contrato, respondendo fronte a el de calquera falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto.

Artigo 115. mbito de aplicaci贸n.

 1. Est谩n inclu铆dos no 谩mbito de aplicaci贸n deste t铆tulo os contratos de compravenda de produtos e os contratos de subministraci贸n de produtos que haxan de producirse ou fabricarse.
 2. O previsto neste t铆tulo non ser谩 de aplicaci贸n aos produto adquiridos mediante venda xudicial, 谩 auga ou ao gas, cando non estean envasados para a venda en volume delimitado ou cantidades determinadas, e 谩 Tampouco ser谩 aplicable aos produtos de segunda man adquiridos en poxa administrativa ao que os consumidores e usuarios poden asistir persoalmente.

Artigo 116. Conformidade dos produtos co contrato.

 1. Salvo proba en contrario, entenderase que os produtos son conformes co contrato sempre que cumpran todos os requisitos que se expresan a continuaci贸n, salvo que polas circunstancias do caso alg煤n deles non resulte aplicable:
 2. Ax煤stense 谩 descrici贸n realizada polo vendedor e pos煤an as calidades do produto que o vendedor hai presentado ao consumidor e usuario en forma de mostra ou modelo.
 3. Sexan aptos para os usos a que聽 ordinariamente dest铆nense os produtos do mesmo tipo.
 4. Sexan aptos para calquera uso especial requirido polo consumidor e usuario cando o puxera en co帽ecemento do vendedor no momento de celebraci贸n do contrato, sempre que este admitise que o produto 茅 apto para o devandito uso.
 5. Presenten a calidade e prestaci贸ns habituais dun produto do mesmo tipo que o consumidor e usuario poida fundadamente esperar, tendo en conta da natureza do produto e, no seu caso, das declaraci贸ns p煤blicas sobre as caracter铆sticas concretas dos produtos feitas polo vendedor, o produtos ou o seu representante, en particular na publicidade ou na etiquetaxe. O vendedor non quedar谩 obrigado por tales declaraci贸ns p煤blicas se demostra que desco帽ec铆a e non cab铆a razoablemente esperar que co帽ecese a declaraci贸n en cuesti贸n, que dita declaraci贸n fora corrixida no momento de celebraci贸n do contrato ou que dita declaraci贸n non puido influ铆r na decisi贸n de comprar o produto.
 6. A falta de conformidade que resulte dunha incorrecta instalaci贸n do produto equipararase 谩 falta de conformidade do produto cando a instalaci贸n estea inclu铆da no contrato de compravenda ou subministraci贸n regulados no artigo 115.1 e fose realizada polo vendedor ou baixo a s煤a responsabilidade, ou polo consumidor e usuario cando a instalaci贸n defectuosa d茅base a un erro nas instruci贸ns de instalaci贸n.
 7. Non haber谩 lugar a responsabilidade por faltas de conformidade que o consumidor e usuario co帽ecese ou non puidese fundadamente ignorar no momento da celebraci贸n do contrato ou que te帽an a s煤a orixe en materiais fornecidos polo consumidor e usuario.

Artigo 117. Incompatibilidade de accins.

O exercicio das acci贸ns que contempla leste titulo ser谩 incompatible co exercicio das acci贸ns derivadas do saneamento por vicios ocultos da compravenda.

En todo caso, o consumidor e usuario ter谩 dereito, de acordo coa lexislaci贸n civil e mercantil a ser indemnizado polos danos e prexu铆zos derivados da falta de conformidade.

Artigo 118. Responsabilidade do vendedor e dereitos do consumidor e usuario.

O consumidor e usuario ten dereito 谩 reparaci贸n do produto, 谩 s煤a substituci贸n, 谩 rebaixa do prezo ou 谩 resoluci贸n do contrato, de acordo co previsto neste t铆tulo.

Artigo 119. Reparacin e substitucin do produto.

 1. Se o produto non fose conforme co contrato, o consumidor e usuario poder谩 optar entre esixir a reparaci贸n ou a substituci贸n do produto, salvo que unha destas d煤as opci贸ns resulte obxectivamente imposible ou desproporcionada. Desde o momento en que o consumidor e usuario comunique ao vendedor a opci贸n elixida, ambas as partes haber谩n de aterse a ela. Esta decisi贸n do consumidor e usuario ent茅ndese sen prexu铆zo do disposto no artigo seguinte para os supostos en que a reparaci贸n ou a substituci贸n non logren po帽er o produto en conformidade co contrato.
 2. Considerarase desproporcionada a forma de saneamento que en comparaci贸n coa outra, impo帽a aos vendedor custos que non sexan razoables, @teniendo en cuenta o valor que ter铆a o produto se non houbese falta de conformidade, a relevancia da falta de conformidade e se a forma de saneamento alternativa puid茅sese realizar sen inconvenientes maiores para o consumidor e usuario.
  Para determinar se os custos non son razoables, os gastos correspondentes a unha forma de saneamento deben ser, ademais, considerablemente m谩is elevados que os gatos correspondentes 谩 outra forma de saneamento.

Artigo 120. Rxime xur铆dico da reparacin ou substitucin do produto.

A reparaci贸n e a substituci贸n axustaranse 谩s seguintes regras:

 1. Ser谩n gratu铆tas para o consumidor e usuario. Dita gratuidade comprender谩 os gastos necesarios realizados para emendar a falta de conformidade dos produtos co contrato, especialmente os gastos de env铆o, as铆 como os custos relacionados coa man de obra e os materiais.
 2. Deber谩n levar a cabo nun prazo razoable e sen maiores inconvenientes para o consumidor e usuario, tendo en conta da natureza dos produtos e da finalidade que tivesen para o consumidor e usuario.
 3. A reparaci贸n suspende o c贸mputo dos prazos a que se refire o artigo 123. O per铆odo de suspensi贸n comezar谩 desde que o consumidor e usuario po帽a o produto ao dispor do vendedor e concluir谩 coa entrega do consumidor e usuario do produto xa reparado. Durante os seis meses posteriores 谩 entrega do produto reparado, o vendedor responder谩 das faltas de conformidade que motivaron a reparaci贸n, presum铆ndose que se trata da mesma falta de conformidade cando se reproduzan no produto defecto do mesma orixe que os inicialmente manifestados.
 4. Se conclu铆da a reparaci贸n e entregado o produto, este segue sendo non conforme co contrato, o consumidor e usuario poder谩 esixir a substituci贸n do produto, salvo que esta opci贸n resulte desproporcionada, a rebaixa do prezo ou a resoluci贸n do contrato nos termos previstos neste cap铆
 5. A substituci贸n suspende os prazos a que se refire o artigo 123 desde o exercicio da opci贸n polo consumidor e usuario ata a entrega do novo produto. Ao produto substituto seralle de aplicaci贸n, en todo caso, o artigo 123.1, par谩grafo segundo.
 6. Se a substituci贸n non lograse po帽er o produto en conformidade co contrato, o consumidor e usuario poder谩 esixir a reparaci贸n do produto, salvo que esta opci贸n resulte desproporcionada, a rebaixa do prezo ou a resoluci贸n do contrato nos termos previstos neste
 7. O consumidor e usuario non poder谩 esixir a substituci贸n no caso de produtos non funxibles, nin tampouco cando se trate de produtos de segunda man.

Artigo 121. Rebaixa de prezo e resolucin do contrato.

A rebaixa do prezo e a resoluci贸n do contrato proceder谩n, a elecci贸n do consumidor e usuario, cando este non puidese esixir a reparaci贸n ou a substituci贸n e nos casos en que estas non se levaron a cabo en prazo razoable ou sen maiores inconvenientes para o consumidor e usuario. A resoluci贸n non proceder谩 cando a falta de conformidade sexa de escasa importancia.

Artigo 122. Criterios para a rebaixa do prezo.

A rebaixa do prezo ser谩 proporcional 谩 diferenza existente entre o valor que o produto tivese no momento da entrega de ser conforme co contrato e o valor que o produto efectivamente entregado ti帽a no momento da devandita entrega.

Artigo 123. Prazos.

 1. O vendedor responde das faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos desde a entrega. Nos produtos de segunda man, o vendedor e o consumidor e usuario poder谩n pactar un prazo menor, que non poder谩 ser inferior a un ano desde a entrega. Salvo proba en contrario, presumirase que as faltas de conformidade que se manifesten nos seis meses posteriores 谩 entrega do produto, sexa este novo ou de segunda man, xa exist铆an cando a cousa entregouse, excepto cando esta presunci贸n sexa incompatible coa natureza do produto ou a 铆ndole da falta de conformidade.
 2. Salvo proba en contrario, a entrega ent茅ndese feita no d铆a que figure na factura ou billete de compra, ou no albar谩 d entrega correspondente se este fose posterior.
 3. O vendedor est谩 obrigado a entregar ao consumidor ou usuario que exercite o seu dereito 谩 reparaci贸n ou substituci贸n, xustificando documental da entrega do produto, na que conste a data de entrega e a falta de conformidade que orixina o exercicio do dereito. Do mesmo xeito, xunto co produto reparado ou substitu铆do, o vendedor entregar谩 ao consumidor ou usuario xustificaci贸n documental da entrega na que conste a data desta e, no seu caso, a reparaci贸n efectuada.
 4. A acci贸n para reclamar o cumprimento do previsto no capitulo II deste t铆tulo prescribir谩 aos tres anos desde a entrega do produto.
 5. O consumidor e usuario deber谩 informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dous meses desde que tivo co帽ecemento dela. O incumprimento do devandito prazo non supo帽er谩 a perda do dereito ao saneamento que corresponda, sendo responsable o consumidor e usuario, con todo, dos danos ou prexu铆zos efectivamente ocasionados polo atraso na comunicaci贸. Salvo proba en contrario, entenderase que a comunicaci贸n do consumidor e usuario tivo lugar dentro do prazo establecido.

Artigo 124. Accin contra o produtor.

Cando o consumidor e usuario res煤ltelle imposible ou lle supo帽a unha carga excesiva dirixirse fronte ao vendedor pola falta de conformidade dos produtos co contrato poder谩 reclamar directamente ao produtor co fin de obter a substituci贸n ou reparaci贸n do produto.
Con car谩cter xeral, e sen prexu铆zo de que a responsabilidade do produto cesase, para os efectos deste t铆tulo, nos mesmos prazos e condici贸ns que os establecidos para o vendedor, o produtor responder谩 pola falta de conformidade cando esta ref铆rase 谩 orixe, identidade ou idoneidade dos produtos, de acordo coa s煤a natureza e finalidade e coas normas que os regulan.
Quen respondese fronte ao consumidor e usuario dispo帽er谩 do prazo dun ano para repetir fronte ao responsable da falta de conformidade. Devandito prazo comp煤tase a partir do momento en que se completou o saneamento.

LEI APLICABLE E XURISDICI脫N

Estas condici贸ns rexeranse ou interpretar谩n conforme 谩 lexislaci贸n espa帽ola naquilo que non estea expresamente establecido. O PRESTADOR e o USUARIO acordan someter aos xulgados e tribunais do domicilio do USUARIO calquera controversia que puidese suscitarse da prestaci贸n de. Os produtos ou servizos obxecto destas Condici贸ns.

Scroll Up
X