Envíos gratuitos en pedidos superiores a 99€.

ENVÍO GRATUITO EN PEDIDOS SUPERIORES A 10€ EN PENÍNSULA

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

JORGE ÁLVAREZ DELGADO é o responsable do tratamento dos datos persoais do usuario e infórmalle de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2019, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para qué tratamos os teus datos persoais?

Para manter unha relación comercial co usuario, as operacións previstas para realizar o tratamento son:

 • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo responsable e estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores, cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
 • Realizar estudos de mercado e análise estatísticos.
 • Tramitar encargos, solicitudes, dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web.

Lembra que, cando che pidamos que enchas os teus datos persoais para darche acceso a algunha funcionalidade ou servizo da Plataforma, marcaremos algúns campos como obrigatorios, debido a que son datos que necesitamos para poder prestarche o servizo ou darche acceso á funcionalidade en cuestión. Por favor, ten en conta que se decides non facilitarnos eses datos, é posible que non poidas completar o teu rexistro como usuario ou que non poidas gozar deses servizos ou funcionalidades.

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para eles, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a  anonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

A quen facilitamos os teus datos persoais?

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros salvo, se fose necesario para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos provedores de servizos relaciones con comunicacións, loxística, transporte e entrega, cos cales o responsable ten subscritos os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao usuario son:

 • Pedirnos acceso aos datos dos que dispoñemos de ti. Lembrámosche que en caso de ser usuario rexistrado na Plataforma tamén podes consultar esta información na sección correspondente aos teus datos persoais.
 • Pedirnos que rectifiquemos os datos dos que xa dispoñemos. Lembra que se es usuario rexistrado na web tamén podes acceder á sección correspondente ao teu datos persoais da túa conta para modificar ou actualizar os teus datos persoais. De todos os xeitos, ten en conta que, ao facilitarnos activamente os teus datos persoais por calquera vía, garantes que son certos e exactos e comprométesche a notificarnos calquera cambio ou modificación dos mesmos.
  Calquera perda ou dano causado por motivo dunha comunicación de información errónea, inexacta ou incompleta nos formularios de rexistro, será responsabilidade exclusiva do usuario. Por favor, lembra que por regra xeral só debes facilitarnos os teus propios datos persoais, non os de terceiros.
 • Pedirnos que suprimamos os teus datos na medida en que xa non sexan necesarios para a finalidade para os que necesitemos tratalos segundo informámosche máis arriba, ou en que xa non contemos con lexitimación para
  facelo.
 • Pedirnos que limitemos o tratamento dos teus datos, o que supón que en determinados casos poidas solicitarnos que suspendamos temporalmente o tratamento dos datos ou que os conservemos máis aló do tempo necesario cando poidas necesitalo.

Dereito a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

2. CARÁCTER OBLIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os usuarios, mediante a  marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e  inequivoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O usuario garante que os datos persoais facilitados ao responsable son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O responsable informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao usuario. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e servizos sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o responsable está a cumprir con todas as disposicións das normativas  GDPR e  LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais das súas responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do  GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinente e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O responsable garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o  GDPR e a  LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.

Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirche ao responsable a través de JORGE ÁLVAREZ DELGADO, C/EULOGIO FERNÁNDEZ, 31 BAJO – 32300 O BARCO (Ourense). Email: info@tonyson.es

Carrito de compra
X
Scroll al inicio